HydroBud

Biologiczno - mechaniczne oczyszczalnie ścieków pracujące na bazie aktywnej biologicznie zawiesiny osadu czynnego i napowietrzania

 
   
  HYDROBUD Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża  
 

EKSPLOATACJA

 1. Oczyszczalnia charakteryzuje się minimalnym oddziaływaniem na środowisko. Zastosowanie tlenowych procesów oczyszczania, tlenowej stabilizacji osadu eliminuje możliwość emisji przykrych zapachów. Hermetyzacja całej oczyszczalni wzmacnia tę zaletę. Stabilizowany tlenowo osad ma dużą wartość nawozową i może być wprowadzany do środowiska. Wysoko sprawne urządzenia napowietrzające ograniczają do minimum emisję hałasu i aerozoli
 2. Obsługa oczyszczalni jest prosta i polega na: okresowym (raz w tygodniu) sprawdzeniu prawidłowości pracy oczyszczalni, w tym szczególnie elementów automatyki oraz wizualnej ocenie jakości ścieku na odpływie, sprawdzeniu drożności kraty koszowej oczyszczalni. W przypadku stwierdzenia dużej ilości zanieczyszczeń grubych - usunąć je łopatką. Wskazane jest raz w miesiącu umyć szczotką i wodą widoczne, zabrudzone elementy oczyszczalni
 3. Po okresie rozruchu oczyszczalni trwającym od 2-4 tygodni przestawić programator czasowy na czas pracy cyklicznej (45min pracy kompresora, 15 minut przerwy) zgodnie ze wskazówkami udzielonymi przez producenta oczyszczalni (serwisanta)
 4. Sprawdzić pracę pompy mamutowej zbierającej osad z komory odpływu
 5. Raz w roku wypompować osad denny z oczyszczalni pompą do ścieków lub skorzystać z wozu asenizacyjnego
 6. Oczyścić dokładnie oczyszczalnię, przemyć dyfuzor rurowy i przegrody komór oczyszczalni, skontrolować stan połączeń pomp mamutowych. Po oczyszczeniu ponownie napełnić oczyszczalnię wodą - zapewniając równomierność napełniania wszystkich komór
 7. Wokół oczyszczalni zachować czystość, ład i porządek
 8. Do oczyszczalni:
  • nie odprowadzać w ilościach zbędnie nadmiernych środków zawierających substancje toksyczne, jak lakiery, mocne kwasy i zasady, oleje, większe ilości tłuszczy, rozpuszczalniki, produktów ropopochodnych
  • zminimalizować stosowanie środków wybielających zawierających chlor a także detergentów trudno bio-degradujących się lub zawierających duże ilości fosforanów
  • nie wolno wprowadzać na oczyszczalnię substancji włóknistych, takich materiałów jak: bandaże worki foliowe, sznurki, tworzywa sztuczne itp.

UWAGA! Oczyszczalnia zaprojektowana jest na określoną przepustowość dobową i chwilową. Przeciążenie dobowe ściekami o ładunkach wyższych niż deklarowane przez producenta spowodują, że ścieki na odpływie będą oczyszczone w stopniu mniejszym niż zakładano.


Wybrane dane eksploatacyjne typoszeregu oczyszczalni
BIOCLAR EG

ENERGOCHŁONNOŚĆ

Typ Moc (W) Pobór mocy (kW/dobę) Pobór mocy (kW/m3/ścieku)
Bioclar EG4 60 1,08 1,20
Bioclar EG8 80 1,80 0,96
Bioclar EG12 120 2,16 0,98
Bioclar EG18 200 3,60 1,20
Bioclar EG25 240 4,30 0,95
Bioclar EG35 240 4,30 0,71
Bioclar EG50 * 550 9,90 1,10
 
 
HYDROBUD Sp. z o.o. W ŁOMŻY PRODUKUJE ORAZ PROWADZI DYSTRYBUCJĘ I MONTAŻ BIOLOGICZNO-MECHANICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW