HydroBud

Biologiczno - mechaniczne oczyszczalnie ścieków pracujące na bazie aktywnej biologicznie zawiesiny osadu czynnego i napowietrzania

 
   
  HYDROBUD Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża  
 

GWARANCJA

KARTA GWARANCYJNA

  1. Stwierdza się, że zbiornik oczyszczalni ścieków BIOCLAR EG wykonany z polipropylenu PPC - T jest sprawdzony pod względem wytrzymałości i szczelności
    • badanie cech materiałowych i ocenę wytrzymałościową zbiornika przeprowadziła Politechnika Śląska. Katedra Przetwórstwa Materiałów Metalowych i Polimerowych w Gliwicach. Listopad 2001
    • oczyszczalnia posiada aprobatę techniczną Instytutu Ochrony Środowiska w Warszawie Nr AT/2006-08-0292
  2. Udziela się gwarancji na szczelność zbiornika - 10 lat
  3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń powstałych w czasie transportu i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, jak też z powodu nie zachowania zasad właściwego montażu
  4. Gwarancja w części dotyczącej urządzeń mechanicznych (dmuchawa, programator czasowy, przełącznik elektroniczny załączający, zawór elektromagnetyczny odcinający) obejmuje gwarancję udzieloną przez producenta tych urządzeń
  5. Gwarancja na dyfuzor rurowy 2 lata
 
 
HYDROBUD Sp. z o.o. W ŁOMŻY PRODUKUJE ORAZ PROWADZI DYSTRYBUCJĘ I MONTAŻ BIOLOGICZNO-MECHANICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW